Homepage

David Slabý

jestli to vyjde, netuším (Tadeas, 19.11.2012 21:11:02)
hlavně však doufám neruším (cuilwen, 19.11.2012 21:55:33)
neb kdo mé kruhy někdy ruší (cuilwen, 19.11.2012 21:55:33)
ten mou náladu snáz vytuší (Tadeas, 19.11.2012 22:04:49)
a možná spíše dojde mu (Tadeas, 19.11.2012 22:04:49)
že měl jít radši na damu (cuilwen, 19.11.2012 22:16:28)

Contact

My software projects

Random comic strip (in Czech)

C cheatsheet (in Czech)

Favourite software

xkcd