Homepage

David Slabý

je zde určitá pravděpodobnost, že se ti to podaří. (Vojta, 9.7.2013 13:16:32)
budeš-li to zkoušet stále - jako nezmaři! (JFP, 9.7.2013 18:10:20)
Utrhneš jim končetinu - doroste jim nová, (JFP, 9.7.2013 18:10:20)
regenerace, tak prý se tomu dneska zová. (D-ňa, 10.7.2013 00:50:59)
Cizí slova, ta já rád. (D-ňa, 10.7.2013 00:50:59)
Řeč má s nimi rychlý spád (JFP, 10.7.2013 07:45:33)

Contact

My software projects

Random comic strip (in Czech)

C cheatsheet (in Czech)

Favourite software

xkcd